שירות לקוחות

לפרטים ובירורים באשר למוצרים ו/או לאספקתם ניתן לפנות אל מחלקת שירות הלקוחות של Go-Out

בדוא”ל:

info@go-out.shop

בטלפון:

04-8491942

שעות הפעילות: 10:00-16:00